Javascript Desteklenmiyor!

Uyarı!


Tarayıcınız Javascript desteklemediği için veya javascript özelliği kapalı bırakıldığı için bu sayfayı görüntülemektesiniz.

Yönetim panelimizi sorunsuz bir şekilde kullanabilmeniz için Javascript desteği gerekmektedir.

Hatırlatma!


Tarayıcınız Javascriptleri desteklemiyorsa, daha yaygın programları yükleyip kullanmanızı tavsiye ederiz.
(Örneğin, Firefox veya Chrome gibi.)


Çözüm İçin

Günümüzde çoğu web sitesi, gelişmiş bazı özellikler için JavaScript kullanır. Bu sebeple Javascript destekleyen tarayıcılar kullanmanızı tavsiye ederiz.

Eğer tarayıcınız aşağıdakilerden herhangi birisi ise, javascript desteğini şu şekilde aktif hale getirebilirsiniz.


Google Chrome ;

 1. Bilgisayarınız için ilgili menü seçeneğini belirleyin:
  • PC: Tools (İngiliz anahtarı simgesi) | Options (Araçlar > Seçenekler) öğesini tıklayın.
  • Mac OS X: Tools (İngiliz anahtarı simgesi) | Preferences (Araçlar > Tercihler) seçeneğini tıklayın.
  • Mac Chromebook: Tools (İngiliz anahtarı simgesi) | Settings (Araçlar > Ayarlar) seçeneğini tıklayın.
 2. Under the Hood seçeneğini tıklayın.
  • "Options - Under the Hood" (Seçenekler – Under the Hood) sekmesi görüntülenir.
 3. "Privacy" (Gizlilik) içinde Content settings (İçerik ayarları) seçeneğini belirleyin.
  • "Options – Content Settings" (Seçenekler – İçerik Ayarları) sekmesi görüntülenir.
 4. "JavaScript" altında Allow all sites to run JavaScript (recommended) (Tüm sitelerin JavaScript çalıştırmasına izin ver (önerilen) seçeneğini tıklayın.
 5. Çalışmayı tamamladığınızda sekmede görüntülenen X simgesini tıklayarak "Options - Content Settings" sekmesini kapatın.
 6. Tarayıcınızı kapatın ve yeniden başlatın.


Mozilla Firefox ;

 1. Bilgisayarınız için ilgili menü seçeneğini belirleyin:
  • PC: Tools | Options (Araçlar > Seçenekler) öğesini seçin.
  • Mac: Firefox | Options (Firefox > Seçenekler) öğesini seçin.
 2. Content (İçerik) seçeneğini tıklayın.
 3. Enable JavaScript (JavaScript'i etkinleştir) seçeneğini işaretleyin.
 4. OK düğmesini tıklayın.
 5. Tarayıcınızı kapatın ve yeniden başlatın.


Safari ;

 1. Bilgisayarınız için ilgili menü seçeneğini belirleyin:
  • Mac: Safari (dişli simgesi) | Preferences (Safari > Tercihler) seçeneğini tıklayın.
  • PC: Tools (dişli simgesi) | Preferences (Araçlar > Tercihler) seçeneğini tıklayın.
 2. Security (Güvenlik) seçeneğini tıklayın.
 3. Enable Plug-Ins, Enable Java ve Enable JavaScript (Eklentileri Etkinleştir, Java'yı Etkinleştir ve JavaScript'i Etkinleştir) seçeneklerini belirleyin.
 4. Sürümünüze bağlı olarak: OK düğmesini tıklayın ya da "Security Settings" (Güvenlik Ayarları) bölmesini kapatın.
 5. Tarayıcınızı kapatın ve yeniden başlatın.


Internet Explorer (7.0 ve 8.0) ;

 1. Tools | Internet Options (Araçlar > İnternet Seçenekleri) menü öğesini tıklayın.
 2. Security (Güvenlik) sekmesini tıklayın.
 3. Internet Zone (İnternet Bölgesi) seçmek için İnternet'i tıklayın.
 4. Custom Level (Özel Düzey) seçeneğini tıklayın.
 5. "Scripting" (Komut Dizisi) yazılı bölümü bulana kadar listeyi kaydırın.
 6. Enable for Active Scripting (Etkin Komut Dizisi için Etkinleştir) seçeneğini belirleyin ve listede aşağı kaydırıp Scripting of Java Applets (Java Uygulamalarının Komut Dizisi) seçeneğini tıklayın.
 7. OK ve onaylamak için istendiğinde Yes (Evet) seçeneğini tıklayın.
 8. "İnternet Seçenekleri" penceresinin alt kısmındaki OK düğmesini tıklayın.
 9. Tarayıcınızı kapatın ve yeniden başlatın.

Internet Explorer (9.0) ;

 1. Tools (dişli simgesi) | Manage Add-ons (Araçlar > Eklentileri Yönet) seçeneğini tıklayın.
 2. Üstteki menüde Show: Currently loaded add-ons (Göster: Yüklenmiş eklentiler) öğesinin görüntülendiğinden emin olun.
 3. Ana bölmede ve "Manage Add-ons" (Eklentileri Yönet) penceresinin sağ alt kısmında J2SE Runtime Environment (J2SE Çalıştırma Zamanı Ortamı) ya da Java seçeneğini belirleyin.
 4. Enable (Etkinleştir) seçeneğini ve Close (Kapat) düğmesini tıklayın.
 5. Tarayıcınızı kapatın ve yeniden başlatın.